„Wczesne wykrycie to życie”

21 listopada 2017 odbyła się konferencja pod hasłem „Profilaktyka – Innowacje – Życie”. Został przedstawiony kalendarz promujący kampanię PKPO „Wczesne wykrycie to życie”, który przypomina przez cały rok o konieczności badania się. Celem kampanii jest uświadomienie Polakom ważności badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych i wyrobienie nawyku ich regularnego wykonywania. W miesiącu czerwcu Hania jako jedna z Ambasadorek Amazonek jest na zdjęciu z jedną z pacjentek. Każda z par Pacjent i Ambasador co miesiąc zachęca do wykonywania badań, które ratują życie. Misją twórców i organizatorów kampanii jest pokazanie, że są sposoby wczesnego wykrywania raka, którego można skutecznie leczyć.
 

Uczestnicy spotkania podkreślali jednocześnie, że tylko poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej nad pacjentem onkologicznym połączona z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi na szeroką społeczną skalę da efekt w postaci wczesnego wykrywania raka, umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przełoży się na dłuższe przeżycie oraz lepszą jakość życia w chorobie nowotworowej.

 

Poniżej krótka fotorelacja.